Temática relacionada coa materia de Tecnoloxía

31/1/11

ALUMNOS TICSManexando o programa de edición de fotografía Gimp.
Dúas fotos de grupo para que os alumnos "se recorten e retoquen"

10/1/11

Tratamento dixital de imaxes

Vamos a utilizar o programa GIMP para modificar, retocar, transformar ou crear imaxes. No seguinte enlace atopamos un titorial de uso deste programa así como diferentes modelos de exercicios:

http://www.imh.es/dokumentazio-irekia/manuales/curso-de-tratamiento-de-imagenes-con-gimp