Temática relacionada coa materia de Tecnoloxía

10/1/11

Tratamento dixital de imaxes

Vamos a utilizar o programa GIMP para modificar, retocar, transformar ou crear imaxes. No seguinte enlace atopamos un titorial de uso deste programa así como diferentes modelos de exercicios:

http://www.imh.es/dokumentazio-irekia/manuales/curso-de-tratamiento-de-imagenes-con-gimp

No hay comentarios:

Publicar un comentario